Corona - wij blijven operationeel!

We hebben de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid te garanderen van onze personeelsleden in onze eigen ateliers en op de werf, en schakelen waar mogelijk over op thuiswerk.

Zoals zovelen onder ons heeft ook Ceratec in het kader van het Coronavirus (COVID-19) verschillende maatregelen getroffen. Dit om zowel aan de overheidsbeslissingen te voldoen als om de verdere werking van het bedrijf te garanderen met de nodige aandacht voor veiligheid van onze personeelsleden, klanten en leveranciers.

Een coördinatieteam (HSE-manager en aantal directieleden) werd samengesteld om verschillende scenario’s te overzien samen met hun mogelijke impact met tot doel gepast te anticiperen en te reageren op acute situaties indien aan de orde.

Het besmettingsrisico binnen het bedrijf wordt voor onze productiemedewerkers als ‘laag’ beoordeeld mits het respecteren van de veiligheidsafstand tussen de werknemers onderling. Na een recente controle door de lokale politie werden de door ons genomen maatregelen door hen als ‘exemplarisch’ omschreven.

Wij blijven dus ter beschikking staan voor ons klanten, zij het achter gesloten deuren !

Zorg voor jezelf en voor elkaar, alleen samen komen we deze crisis te boven.
#strongerTogether