Industrie 4.0

Met de komst van industrie 4.0 en het Internet of Things (IoT) worden onze machines hoe langer hoe slimmer, en steeds vaker geconnecteerd met elkaar én het internet. Dit biedt heel wat nieuwe mogelijkheden naar:

  • procesopvolging en data-analyse
  • performance tacking
  • data-visualisering en dashboard monitoring