Belading van U cassetten voor dakpannen

Imerys Toiture

Imerys Toiture: Phalempin (FR)

Een nieuwe transportband brengt de pakketten van dakpannen naar een robot, type Fanuc R2000/165F. De heftafels laten het toe om:

  • De pakketten op een correcte afstand te plaatsen voor de plaatsing in de U cassetten.
  • Een correcte picking van de pakketten te maken door de robot.

De U cassetten worden in de lengterichting gecentreerd door de rijrichting om te keren tegen een aanslag. De U casetten zijn in de lengterichting gecentreerd op de plaats van de belading.

De 6-assige robot neemt 2 pakjes dakpannen op 280mm tussenafstand. Eenmaal in de ene richting en de volgende keer in de andere richting, en plaatst ze rechtop of onderste boven in de U cassetten. Een mobiele vinger laat de helling van de dakpan toe. Er werd ook een reiniger voor de U cassetten geplaatst.