Installatie van stapel en ontstapellijn

Etex Group

Etex Group: Jakarta (ID)

Etex group is wereldwijd gekend als producent van vezelcementplaten. 

Voor de fabriek in Jakarta (ID) stond Ceratec in voor de installatie van een (ont)stapellijn. We verzorgden ook het transport van en naar de (ont)stapellijn via transfertkars en dollies.