Nieuwe campus

KU Leuven

Kulab in Brugge, is de nieuwe campus van de KU Leuven. Deze huisvest onder andere de opleidingen revalidatiewetenschappen, kinesitherapie en industriële wetenschappen van de universiteit.

Het gebouw bestaat uit 2 volumes, uitkragend boven elkaar, met daartussen een transparante bouwlaag. In deze laatsgenoemde laag bevindt zich het cafetaria en de aula, het uitkragende volume omvat de leslokalen en de laboratoria zitten in de sokkel.